Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Kort og godt

SFO - Lintrup Børnecenter

Forord: 

Det pædagogiske arbejde i Lintrup SFO tager afsæt i børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel, samt i fritidspædagogikkens grundlæggende værdier: Fællesskab, venskab, leg, medbestemmelse, valgfrihed og selvforvaltning, fordybelse og mangfoldighed.

Fritidspædagogikken fokuserer på at opbygge positive og inkluderende sociale fællesskaber, hvor børn i tryghed kan undersøge, afprøve, erfare og lære i samvær med andre og derved udvikle selvforståelse, forståelse for andre mennesker og for omverdenen.

Gennem deltagelse og samspil i sociale fællesskaber øver børn sig på aktivt borgerskab. De lærer om samfundets spilleregler og om de kulturelle værdier, herunder de demokratiske værdier og processer. Det handler om at skabe plads til børnenes indflydelse og selv- og medbestemmelse, så de har mulighed for at bidrage aktivt, træffe valg og handle under hensyntagen til andre. Der arbejdes med aktiviteter i forskellige læringsmiljøer, der veksler mellem pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter. Alt sammen i læringsmiljøer som giver dem mulighed for at lære, at forholde sig til andre og omverden, tage stilling, træffe selvstændige valg, og kunne handle derpå. 

Åbningstider:

Mandag & onsdag:

kl. 06.15-08:00 / kl. 13:15-17.00

Tirsdag & torsdag:

kl. 06.15-08.00 / kl. 14.00-17.00

Fredag:   

kl. 06.15-08:00 / kl. 13:15-16.00

   

Lintrup SFO :  Tlf. nr. 3058 3870 / 7996 549 

Koordinator:   Helle Wedel Christiansen

 

Skolens ferieperioder 

I skoleferieperioderne må skole-børn uden morgenpasning komme i sfo fra kl. 07.50.

Børn med blot morgenpasningsmodul i hverdagen, må på skolefridage være i SFO fra kl. 06.15 - 13.15, mandag, onsdag og fredag, samt 06.15-14.00 tirsdag og torsdag.

Se skolens feriplan her: https://roedding-skole.aula.dk/generel-information/ferieplan 

 

Sommerferie 2021

Skolens sommerferie ligger i ugerne 27-28-29 og 30 fra mandag den 5. juli til den 30. juli, begge dage inklusive.

Der tilbydes pasning mod betaling i sommerferien. Tilmeldingssedler sendes ud af SFO i starten af året og afleveres senest den 31. marts.

 

Hjemsendelses beskeder :

Hjemsendelses beskeder på dagen, bedes sendt så tidligt som muligt, HELST inden kl. 13.15 for at medarbejderne kan nå at reagerer på beskederne.
Der kan laves både faste og løse aftaler i Tabulex.